Monitoring sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2017 roku


 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego koordynuje wdrażanie i prowadzi monitoring „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”. Dokument ten wyznacza główne cele Samorządu Województwa Śląskiego w obszarze ekonomii społecznej. Jego treść jest dostępna pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/regionalny-program. Programem zostały objęte podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w regionie.

 

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety stanowiącej narzędzie realizacji monitoringu. Znajdują się w niej pytania o kwestie związane m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnianiem pracowników, nawiązywaniem współpracy i partnerstw, promocją.

 

Termin zbierania danych upływa 20 kwietnia 2018 roku. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia zbiorczego raportu za rok 2017, a następnie przedstawione na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Pragniemy zapewnić, iż raport nie będzie zawierał żadnych informacji umożliwiających identyfikację Państwa jednostki.

 

O ile nie podano inaczej, pytania dotyczą roku 2017. Ankieta rozpoczyna się od krótkiej metryczki, której wypełnienie pozwoli na kontakt z Państwem w przypadku dodatkowych pytań czy konieczności ponownego przesłania ankiety (np. ze względu na omyłkową odpowiedź). Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela p. Agnieszka Czechowska, tel. 32 730 68 87,  email: aczechowska@rops-katowice.pl.


Ankieta składa się z 28 pytań