Formularz zgłoszeniowy


Konferencja "Rodzina - wartość, która łączy" organizowana w ramach XI Metropolitarnego Święta Rodziny

28 maja 2018 roku


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sala Sejmu Śląskiego
ul. Ligonia 46, Katowice

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego wysłanie poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij".

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 maja 2018 roku.

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Kontakt do organizatorów:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach

Karolina Gałuszka, kgaluszka@rops-katowice.pl

Dominika Błasiak, dblasiak@rops-katowice.pl

Tel. 32 730-68-82, 692 005 706


* Imię

* Nazwisko

* Nazwa instytucji

* Adres instytucji - ulica

* Adres instytucji - kod pocztowy

* Adres instytucji - miejscowość

* Zajmowane stanowisko

* Telefon - nr główny

* Telefon - nr wewnętrzny

* Adres email

*
*